Bloggere og forlag #1: Samlaget

Det Norske Samlaget ble stiftet 24. mars 1868 i Christiania av Hagbard Emanuel Berner og Werner Werenskjold. Stiftelsen var et resultat av kampen for å fremme det nynorske språket, og forlagets mål var å utgi bøker på nynorsk. I 1894 begynte Samlaget å utgi tidsskriftet Syn og Segn, et tidsskrift som fortsatt utkommer.

Samlaget ble organisert som en selveiende stiftelse i 1978, og i 1985 overtok de Noregs Boklag. I dag utgir forlaget omkring 200 titler i året, både norsk og oversatt skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, mer faktapregede utgivelser samt læremidler for utdanningsinstitusjoner. En av Samlagets mest kritikerroste forfattere, Jon Fosse, skal flytte inn i Grotten, statens æresbolig for kunstnere.

Det Norske Samlaget er delt inn i organisasjonene: Litteraturselskapet Det Norske Samlaget og Stiftinga Det Norske Samlaget. Kari Bjørke er styreleder i litteraturselskapet, mens Kristin Bjella er styreleder i stiftelsen. Edmund Austigard er forlagsdirektør.

Samlaget befinner seg både på twitter og facebook.


Jeg har snakket med Karin Helgøy, informasjonssjef i Samlaget:


Har dere noen gang sendt ut anmeldereksemplarer til bloggere, og hva er deres erfaring med kontakt med bloggere så langt?

Vi tok kontakt med ei rekkje bloggarar for ei tid tilbake og lurte på om dei ville motta bøker frå oss, gratis og uforpliktande. Den einskilde bloggaren gir beskjed om kva bøker han eller ho ønskjer seg, frå enkelttitlar til sjangrar – dei fleste vel seg ut enkelttitlar. Vi har god erfaring med denne praksisen og har kontakt med om lag 40 bloggarar.

Får dere mange spørsmål om anmeldereksemplarer fra bloggere, og hvis ja, har dere merket at pågangen har økt sammenlignet med tidligere?

Ja, pågangen er absolutt større.

Hvor viktige er bloggere for deres forlag, og da i særdeleshet bokbloggere?

Bokbloggarar er viktige og interessante lesarar og kritikarar, eit fint supplement til meldarane i etablerte media. Vi siterer alltid positive meldingar frå bokbloggarar på boktittelsida på nettsida vår.

Uansett svar på spørsmål 1, synes dere det er viktig at det kommer klart frem at bloggere har mottatt boken de skriver om fra det respektive forlaget, eller er ikke det så viktig for dere?


Det er ikkje så viktig.

Ønsker dere tilsendt linker av anmeldelser bloggere har skrevet om deres bøker, uavhengig av om bloggeren har kjøpt boken selv eller fått anmeldereksemplar?


Absolutt, og vi får som regel også lenke tilsendt, eller vi fangar det opp på Twitter eller anna vis.

Hvordan forholder dere dere til negative blogganmeldelser?


Dei siterer vi ikkje frå på tittelsida til boka på nettsida vår.

Hvilke kriterier er dere opptatt av dersom en blogger kontakter dere med forespørsel om en gratis bok? Må vedkommende ha blogget lenge, ha mange lesere eller er det innholdet på bloggen som er det viktigste?

Vi brukar å sende bok om ein bokbloggar ber om det. Dvs. vi har ikkje veldig høg terskel for ei slik utsending. Pågangen etter frieks. pr no er ikkje så stor at vi treng å sile, men det kan vere nødvendig etter kvart. Det er fint å få tilsendt historikk, lesarinfo og historikk om bloggen.

Bokanmeldere og journalister har som regel sperrefristen å forholde seg til, mens noe liknende ikke finnes for bloggere. Hvis en blogger på et eller annet vis får tak i et leseeksemplar av en bok som ikke er kommet i salg enda, synes dere da at det er greit at vedkommende blogger om boken før utgivelsesdatoen, eller bør vedkommende avklare dette med dere først?


Det kjem litt an på. Om det er ei bok det er stor førehandsinteresse for, og som mange ventar på å melde, kan det vere litt feil om det kjem på noko lang tid før boka er i sal. Samstundes kan førehandsbuzz om ei bok på bokbloggar også telle positivt. Det beste sett frå forlaget er sjølvsagt at det kjem melding på når boka vert lansert.

Er det noe dere har lyst til å legge til når det gjelder dette temaet?

Bokbloggar er eit kjempefint og viktig supplement til diskusjonane og samtalane rundt litteratur. Forlaget og forfattarane set stor pris på at bøkene vert lest og meldt også på bloggar.

Tusen takk for svar, Karin Helgøy.

Labels: , , , , , ,