Bokbloggertreffet 2012

Sitter her veldig gladsliten og med et stort smil om munnen mens jeg forsøker å samle noen ord om arrangementet i går. Jeg var høy på gode følelser da jeg kom hjem i halv tolvtiden i går kveld, og hadde så mange tanker og så mye god adrenalin i kroppen da jeg la meg at jeg ikke fikk sove på flere timer. Det var mange inntrykk, og det vil ta tid å fordøye dem alle.

For det første er jeg glad for at så mange bokbloggere stilte opp. Det var koselig endelig å få se ansiktene til flere av bloggerne der ute jeg følger, men som jeg enda har til gode å møte i virkeligheten. Jeg merket meg også at alle var slik som jeg hadde fått inntrykk av gjennom å lese bloggene deres, og det er en god ting. Det viser at bloggen på mange måter gjenspeiler noe av den man er - i hvert fall deler av personligheten. Tiden fløy altfor fort, og det var mange jeg gjerne skulle ha pratet enda mer med og noen jeg er lei meg for at jeg ikke fikk pratet med. En god grunn til at dette bør gjentas.

Under middagen etter arrangementet fikk jeg kommentar fra serveringspersonalet om at det var så hyggelig å servere ved bordene våre, fordi det var så god stemning der. Og god stemning var det. På starten av arrangementet var det flere av oss som var litt sjenerte og med sommerfugler i magen - under middagen boblet praten og man måtte heve stemmen litt for å bli hørt over alle de andre engasjerte stemmene. Det ble naturlig nok mye prat om bøker og bokblogging, og mange hadde tanker om det som hadde blitt diskutert på selve arrangementet.

Treff og forlagspanel
Vi startet med en quiz hvor spørsmålene var hentet fra bøkenes verden. Forlagene hadde donert flere bøker til oss som vi kunne plukke fra. Selv fikk jeg med meg Ildfuglen av Hedda H. Robertsen og Margarets frihet av Jessica McCann - de ser jeg veldig frem til å lese. For øvrig vil jeg skryte litt av meg selv og fremheve at jeg ikke kjøpte en eneste bok på de dagene jeg var i Oslo under festivalen. Jeg holdt meg i skinnet, selv om det ikke var lett hele tiden. Måtte jeg bare etterfølge dette i fremtiden.

Etter dette var det prat og mingling, før vi hadde et lite panel med representanter fra små og store forlag som snakket om deres erfaringer med bokbloggere og hvor vi kunne stille spørsmål. Jeg noterte under dette og har skrevet noen stikkord om det som ble sagt:

Henrik Njaa fra Aschehoug forlag fortalte litt om forlagets erfaring med bloggere. Han presiserte at selv om alle alltid håper på en god anmeldelse, så tåler de også en dårlig tilbakemelding på en bok. Det er også et innspill, og viser forlaget at boken kanskje ikke treffer folk slik som de hadde trodd den ville gjøre, Bokbloggerne er representanter fra folkedypet som etter hans erfaring er på jakt etter den gode historien og de gode romanene. Tidligere tok bokbloggere mer tak i de smalere romanene, men det har snudd seg. Han understreket at han opplever at bokbloggere er veldig ulike i måten de skriver om bøker på.

Njaa fortalte videre at de ikke sender ut bøker uten at de har spurt bokbloggerne først om de vil motta boka - det funker ikke å bare sende ut. Han understreket også at selv om man takker ja til et anmeldereksemplar, så står man fritt til å velge å la være å skrive om boka om man av ulike grunner ikke skulle ønske å gjøre det. Bokbloggere og forlag kan ha gjensidig glede av hverandre - bokbloggerne omtaler bøkene og de gode anmeldelsene blir twitret om og spredd på hjemmesider. Slik gir forlaget noe tilbake ved at flere kan oppdage den aktuelle bokbloggen.

Ingvild Greaker Myhren fra Gyldendal er redaktør for barne - og ungdomslitteratur, og hun fortalte at hennes sjanger får lite oppmerksomhet i offentligheten, og av den grunn har hun begynt å forholde seg til bloggere i stadig større grad. Det har skjedd en drastisk endring rundt interessen for barne - og ungdomslitteratur, og det er mye penger i det om man treffer riktig. Noe av det som har bidratt til å øke interessen for sjangeren over hele verden er bokbloggerne.

Hun var av den oppfatning at bloggerne tenkte og reflekterte mye over egen integritet. Hun var også imponert over mye av det hun leste på bloggene rundt omkring. Når de sender ut anmeldereksemplarer mottar de både positive og negative anmeldelser - bloggerne lar seg ikke kjøpe! Hun nevnte også at når man skriver negativt om en bok så bør man begrunne det på en konstruktiv og saklig måte  De er også glade for alle tips de får om bøker de bør kjøpe og oversette, bokbloggerne er oppdaterte!

Anne Iversen fra Schibsted fortalte at de ikke har noen uttalt strategi ift bokbloggere, men at de har et førtitalls bloggere på sin liste, og at denne listen er en helt integrert del av deres presseliste. Det er helt naturlig for dem.  Det blir et stadig trangere nåløye når man skal komme gjennom til avisene, og bloggene er et viktig forum for forlaget.  Hun opplever bloggerne som veldig oppegående og seriøse. Hun har dog et lite inntrykk av at noen unnlater å anmelde en bok dersom de ikke liker den.

Schibsted bruker i stadig større grad sitater fra bokloggerne på omslagene av deres bøker, bokbloggerne er veldig viktige for dem. Hun synes også det er morsomt at bloggere kan brukes som journalister, og trakk spesielt frem at hun gjerne ser flere forfatterintervjuer rundt om på ulike bokblogger.

Wenche Haugland fra Silke forlag var også enig i at bokbloggerne var veldig viktig for forlaget.  Måten bokbloggerne kommuniserer på er helt vesentlig for at de skal nå frem til sine lesere. De henvender seg i stor grad til kvinnelige bokbloggere som er 35 år eller eldre, siden dette er målgruppen for forlaget, men de har også noen yngre på sine lister. Bokbloggerne tar temperaturen på markedet for dem.  Gjennom bloggene får de mange gode innspill, blant annet på design og markedskommunikasjon. Bloggeren er folkets røst, de representerer leserne.  Hun la også vekt på at det er lov å la seg begeistre av en bok og kunne skrive om denne begeistringen uten at man nødvendigvis må bedømme det hele på en litteraturkritisk måte. Bloggere er viktige litteraturformidlere som taler til folk flest.

Det ble også åpnet for spørsmål fra deltakerne på treffet og her er noen stikkord på det som kom frem:

*Forlagene vil gjerne knytte til seg flere bloggere, og de er på jakt etter bloggere som skriver i ulike sjangere. De håpet flere kontaktet dem, og understreket igjen at man ikke forplikter seg til noe hvis man mottar et anmeldereksemplar i posten.

* Hvis man mottar et såkalt ukorrigert leseeksemplar i posten som bokblogger, står man fritt til å skrive om denne boken før den er kommet i salg selv om forlaget selvsagt håper at man venter til nærmere utgivelsesdatoen.

* Det er lov å sitere fra forhåndseksemplar, men man bør være varsom. Det er ikke noe stas om man røper handlingen i boken før boken i det hele tatt er kommet ut. Noe kan også bli endret før boken går i trykken.

* Hvis man jobber i bokhandel og  gjennom denne stillingen har fått fatt på et leseeksemplar eller et manus av en bok før denne er kommet ut, kan man IKKE blogge om boken på forhånd. Dette er å betrakte som konfidensiell informasjon som forlagene har sendt ut til bokhandlere, og slike leseeksemplarer og manus har en sperrefrist.

Det ble også snakket om forlagsblogger, om de er verdifulle for oss. Deltakerne på treffet ville gjerne at flere forlag blogget - ikke ved rene bokomtaler men ved at de gir innblikk i hvordan det er å jobbe i et forlag. Det er spennende å være med på tilblivelsesprosessen til en bok, lese hva en forfatter tenker om sin skriveprosess underveis, lese om arbeidet med bokomslagsdesign og slikt. 

Debatter om bokbloggere:

Den siste tiden har det vært flere debatter i bloggosfæren. Solgunn startet med et innlegg, Thorbjørn fulgte opp og flere har sagt sin mening. Dagen før bloggtreffet la Line ut en aldri så liten brannfakkel hvor hun sier noe om hva hun tenker om de forskjellige debattene og bokblogging generelt. Vi fortsatte, som sagt, diskusjonen på treffet og noe av det som ble sagt der har Bokmerker summert opp i dette innlegget. Flere andre har skrevet innlegg også. Beathe har skrevet om sine tanker rundt debattene her, Anita har skrevet om det her, og Mari og Natalie har skrevet om sitt inntrykk etter bokbloggertreffet her og her. Knirk lager oppsummeringsinnlegg her. 

Personlig synes jeg det er veldig viktig at vi tar slike debatter, og dermed selv kan sette noen av premissene for dem. Bokbloggere får stadig mer makt og det reiser flere problemstillinger jeg mener det er viktig å ta tak i. Det er ikke nødvendigvis slik at alt er bra og flott så lenge man bare vil spre leseglede. Alt er ikke greit i lesegledens navn. Når det er sagt mener jeg det er viktig med et mangfold av bokblogger, og at det er en styrke at vi alle blogger på ulike vis - det utelukker imidlertid ikke at det av og til kan være sunt at vi snakker sammen, diskuterer, tar et skritt tilbake og forsøker å reflektere litt over det vi driver med. Bare slik kan vi utvikle oss og bli enda bedre bloggere på vår måte.

Det at vi har fått stadig større makt, gjør at vi også har et ansvar å forvalte. Et ansvar for hvordan vi håndterer og omtaler bøkene vi får tilsendt. Et ansvar for hvordan vi fremstår og møter våre lesere. Et ansvar for å reflektere litt mer over hva vi faktisk holder på med.Ofte når det kommer en debatt, så har vi en tendens til å ta det litt personlig og gå i forsvarsposisjon - vi inntar en offerrolle og det er mange hersketeknikker ute og går. Jeg har selv kjent meg truffet over enkelte ting som har vært nevnt i debatter, men det er ikke dermed sagt at motparten nødvendigvis tar feil og er slem som sier disse tingene eller er sjalu på min blogg. Jeg synes også at mange litt for lett hopper til konklusjoner og tenker at den som stiler en kritikk har en lumsk og slem motivasjon bak det hele. Det er ikke slik at selv om man stiller kritiske spørsmål, er man automatisk motstander av dem man kritiserer eller ønsker å tilhøre en slags bloggelite. Etter paneldebatten i går ble det pekt på at det skulle vært mer temperatur der, da er det et paradoks at så fort det kommer litt temperatur i bloggosfæren så vil vi helst ikke ha det.

Det er heller ikke slik at de som kommer med kritikk ønsker seg spesielle retningslinjer for hvordan en blogg skal være, det tror jeg det er veldig viktig at kommer frem. Når jeg kritiserer og setter søkelys på noe i en kommentar eller et innlegg, så er det fordi jeg ønsker at vi i fellesskap skal kunne reflektere over dette  - ikke at alle skal bli like og strømlinjeformede. Det oppfatter jeg også er hensikten til andre som har skrevet om disse tingene. 

Selv om vi fortsatt har en vei å gå med hensyn til hvordan vi møter og takler kritikk, så synes jeg også å merke at det er en endring på gang. Jeg synes det er flott at man skriver egne blogginnlegg om diskusjoner man er uenig i - det gir en givende og spennende samtale vi alle kan lære noe av.

Jeg er for øvrig veldig positiv til flere bokbloggertreff, og helt klar på at dette må bli en årlig tradisjon - med enda mer tid neste gang! Det er utrolig gøy å snakke om bøker og bokblogging med likesinnende, og jeg gleder meg vilt til neste gang jeg får muligheten til å gjøre det samme utenfor bloggosfæren. Også tar jeg tilbakemeldinger på at det må komme flere hundebilder på bloggen! Det skal jeg gjøre noe med.
Labels: , , , ,