Bokelskerinnen intervjuer: Ivo de Figueiredo

I dag er jeg veldig glad for å kunne ønske Ivo de Figueiredo velkommen til bloggen min:
(Foto: Aschehoug )

Ivo de Figueiredo fikk sitt gjennombrudd med "Fri mann, Johan Bernhard Hjort. En dannelseshistorie." i 2002.  Da hadde han tidligere skrevet bok om Fredrikstads historie. 2002 var også året hvor "Den norske fascismen. Nasjonal Samling 1933-1940", en bearbeidet versjon av hovedoppgangen hans ved Universitetet i Oslo ble utgitt.

I 2006 kom første del av forfatterens biografi om Henrik Ibsen: "Henrik Ibsen. Mennesket" og "Slipp meg. En bok om Henrik Ibsen". Året etter kom "Henrik Ibsen. Masken." I 2007 var det Henrik Wergeland sin tur til å bli omtalt i "Støv. En bok om Henrik Wergeland". Denne boken ble det også skuespill av. Ivo de Figueiredo har også skrevet en rekke artikler og debattinnlegg.

Kritikerne har skrevet mang et lovord om verkene hans. "Jeg tror det er mange år siden en faghistoriker har skrevet en så engasjerende biografi. Den anbefales varmt", skrev Aftenposten om biografien om Johan Bernhard Hjort.

"Språket i boken er glimrende, nyansene mange, forfatterens balansegang mellom å forsvare og å utlevere en person man naturlig nok får et nært forhold til, er god. Dette er faget historie på sitt beste, fascinerende og forklarende, med forbehold og forsikringer, med det faktiske og det fortolkede side om side", mente Dagens Næringsliv
om den samme boken.

Nå står spiritisme, kjærlighet og en noe spesiell kriminalsak for tur i "Mysteriet Ingeborg Køber"

Høsten 1934 blir byfogd Ludvig Dahl funnet druknet på Hankø. Det spesielle med hele saken, var at datteren Ingeborg, som virket som spiritistisk medium, på forhånd hadde varslet hans død. Bygfogden hadde en livsforsikring som ville komme godt med for familien. Spørsmålet flere stilte seg var om byfogden hadde tatt sitt eget liv, eller om han ble drept.  Noen lurte også på om det hinsidige hadde noe å gjøre med dødsfallet. Dette er altså utgangspunkt for Ivo de Figueiredos nye bok.

Her forteller Ivo de Figueiredo hvordan han har jobbet frem boken, og hvorfor denne saken fascinerer ham slik:

Du er altså ute med ”Mysteriet Ingeborg Køber” i disse dager. Kan du fortelle litt om boken?

Åh, det var et stort spørsmål. Boka handler om Norges mest kjente spiritistiske medium før krigen, Ingeborg Køber. I 1934 ble hun sentrum i en spektakulær rettsprosess etter at hun hadde forutsagt sin fars død flere ganger og så, da han virkelig gikk hen og druknet, var det eneste vitnet. Boken handler om den merkelige rettsprosessen, der spiritismen sto på tiltalebenken like mye som Ingeborg. Boken handler også om denne forunderlige tiden, mellomkrigstiden, da spiritisme og såkalt psykisk forskning ble tatt på blodig alvor, også av de som ikke trodde på slikt. Men mest av alt er det en historie om Ingeborgs ulykkelige historie, hennes kjærlighet til de sterke mennene i sitt liv og særlig hennes ønske om å bli sett og elsket av den dominerende faren, byfogden. Farens kjærlighet fikk hun, men bare når hun var bevisstløs i transe og ble sin døde storebrors munn.

Hva gjorde at du fikk lyst til å gå dypere inn i, og formidle akkurat denne historien i bokform?

Har kjent til historien i mange år, men så oppdaget jeg at det fantes et stort arkiv etter saken på Statsarkivet. Dessuten hadde jeg fått et stipend og var på jakt etter et prosjekt. Historien kunne like gjerne blitt film, og det kan den vel også bli. Men jeg er jo forfatter da og boka mitt medium. Men jeg er også veldig opptatt av visualitet og har brukt bilder veldig bevisst i boka.

Når hørte du første gang om Ingeborg Købers historie?

En gang på begynnelsen av nittitallet da jeg holdt på med hovedfag. Jeg skrev hovedoppgave om Nasjonal Samling før krigen og var nerd på den obskure mellomkrigstiden, og ingenting var så obskurt som denne saken.

Hva er det som gjør at du er så fascinert av denne saken?

Jf. spørsmål 1. Historien i seg selv er utrolig. Tenk bare på at familien Dahl førte protokoller over seansene, der alle samtalene mellom levende og døde er opptegnet. For et kildemateriale, for en inngang til mentalitetshistorien!

Som nevnt er boken din basert på sanne hendelser. Hvor lenge har du arbeidet med boken, og har du støtt på noen problemer underveis i arbeidet med dette stoffet.

Ingen andre problemer enn det hardt og seigt arbeid innebærer. Det har vært et spennende stoff å jobbe med, samtidig som jeg er inderlig klar over at jeg skriver om livene til virkelige mennesker. Noen etiske utfordringer har det vært, og jeg har ikke skrevet om alt jeg har oppdaget. Jeg håper jeg har behandlet menneskene jeg skriver om med tilbørlig respekt.

Du har hevdet at ” Køber - saken” sier mye om mellomkrigstiden. På hvilken måte da, og hvorfor er den så representativ for denne perioden i Norges historie?

Fordi så mye ved den vitner om en tid der mange av de pilarene i samfunnet som vi tar for gitt, ikke kunne tas for gitt. Mange manglet tillit til demokratiet, kapitalismen, vitenskapen – og de utformet radikale alternativer som fascisme, kommunismen, spiritisme etc. Det var en uskyldig, umoden og ekstrem tid. Alt dette finner vi spor av i Køber-saken.

Uten å gå i detaljer aller avsløre for mye, kommer du med noen form for konklusjon i boken i forhold til hva som egentlig skjedde i denne saken?

Jeg har latt meg inspirere av John Dickson Carrs Sort messe. Her avslutter han med én overnaturlig og én naturlig forklaring. Jeg presenterer én overnaturlig og fire naturlige forklaringer, der jeg selv tror på den ene. Men leseren kan selv velge. Det er fullt mulig å lese boka og være uenig med meg, alt legges fram og leseren inviteres til å være detektiv. Slik blir det spennende, men jeg har også valgt denne løsningen fordi jeg ikke vil være ”historiens domstol”. Jeg eier ikke Ingeborg Købers liv og historie, og vil skrive slik at jeg viser muligheten av andre versjoner enn min egen.

Spiritismen sto meget sterkt i Norge på den tiden som saken i din bok stammer fra, og i disse dager opplever vi nok en gang et oppsving. Hva tror du er årsaken til at dette temaet sto så sterkt på Ingeborg Købers tid, og igjen er aktuelt nå?


Jeg tror jeg har svart på mye av dette i spørsmål 6 (men enda mer i bokas siste del). Dagens nyåndelighet har mye til felles med førkrigstidens alternative strømninger, men jeg tror vi i dag har mye større tillit til samfunnets pilarer. Ikke en gang en finanskrise skremmer oss fra å trekke masterkortet. Den gangen ble Ingeborg Køber oppfattet som en reell trussel fordi det ikke var gitt hva som var vitenskap og hva som var tro. Selv om mange tror på Märthas engler i dag, tror jeg likevel det er få som oppfatter læren hennes som samfunnsomstyrtende.

Du konsentrerer deg i all hovedsak om fakta - og dokumentarsjangeren i dine utgivelser. Har du ambisjoner om å skrive noe hundre prosent skjønnlitterært og oppdiktet en gang?

Ja, det har jeg gjort – skrev et skuespill om Wergeland i fjor. Kanskje blir det mer, men jeg ser ikke på sakprosaen som ett skritt på veien mot å skrive ”ordentlig” litteratur, skjønnlitteratur altså. Jeg holder skjønnlitteraturen høyt, men ser på litterær sakprosa som fullverdig litteratur.

Hvem er dine favorittforfattere, og hvem har du vært mest inspirert av når du har skrevet denne boken?

Den lista blir lang, men i forbindelse med denne boka har jeg vært inspirert av Truman Capotes "Med kaldt blod" og dessuten Wilhelm Sebalds "Austerlitz", den siste ga meg ideen med å bruke snapshot-bilder ”inne” i teksten, som en del av teksten, så å si, og ikke bare som illustrasjoner. Vanskelig å forklare, må ses.

Hvordan er en vanlig skrivedag for deg og har du noen spesielle ritualer når du skriver?

Drøssevis. Men jeg jobber ganske strukturert og alt for mye. Skriver fra 8 til 16, leser om kvelden. Inn i mellom fullstendig time-out, vennskap skal pleies, vin skal drikkes. Men jobben er livet og følger meg hele tiden. Som sakprosaforfatter kan jeg veksle mellom skriving og kildearbeid, noe som gir variasjon og forhindrer skrivesperrer. Jeg elsker å gjøre det jeg gjør og har alltid en bok og en penn i nærheten. Blir det for mye kidnapper kona meg og tar meg med på en badeferie der jeg kan kaste ball i vannet eller noe sånt.

Dine tidligere utgivelser er i all hovedsak faktabøker det ligger mye research bak. Hvor er du mest glad i å bedrive research og hvorfor?


Research, eller kildearbeid, er den seige biten og samtidig der gullet finnes. Men det er viktig å holde flere prosesser i gang samtidig. Jeg pleier alltid å skrive fra starten, før jeg forleser meg på kilder og litteratur. Det gjelder å finne sin egen stemme og en original inngang til stoffet før jeg vet for mye. Da jeg skrev biografien om Ibsen begynte jeg å skrive før jeg leste skuespillene. Jeg skrev om skjegget hans og delte ham inn i tre ibsener: Henrik Skjeggløs, Henrik Helskjegg og Henrik Halvskjegg. Bare lek og tøys selvsagt, men jeg brukte det faktisk i den ferdige biografien.

Helt til slutt: Hvis du kun skal lese tre bøker denne høsten, hvilke tre bøker vil du da velge deg?

Jeg har alt lest Morten Strøksnes’ utmerkede "Et mord i Kongo". Har også ambisjoner om å lese andre del av Tore Rems Bjørneboe-biografi. Til sist har jeg fire Knausgård-bøker som ligger og venter, men mye tyder på at de må ligge litt til.

Tusen takk, Ivo de Figueiredo for at du kunne ta deg tid til dette intervjuet.


"Mysteriet Ingeborg Køber" er i handelen nå og har mottatt svært gode anmeldelser av kritikerne:

"... gnistrende skrevet. Historikeren og forfatteren Ivo de Figueiredo blir stilistisk bare bedre og bedre", skrev VG og ga boken terningkast 6.

"... uhyre fascinerende lesning. Spennende som en kriminalroman, men hentet fra virkeligheten"
, mente Varden, som også ga boken terningkast 6. Dagbladet mente at boken var en av "høstens beste bøker".

Jeg gleder meg stort til å sette meg ned med boken. Temaet forfatteren har valgt vekker interesse, og det samme gjør denne meget gode boktraileren som er laget i forbindelse med bokutgivelsen. Jeg fikk enda mer lyst til å lese boken når jeg så den:


Mysteriet Ingeborg Køber - boktrailer. from Jo Michael de Figueiredo on Vimeo.


Labels: , , , , , , , , , , , ,