Bokelskerinnen intervjuer: Jan Mehlum

I dag vil jeg ønske Jan Mehlum velkommen til bloggen min.


Jan Mehlum er en av våre mest erfarne og anerkjente krimforfattere. Han er utdannet sosiolog, har vært innom en rekke yrker og er veldig samfunnsengasjert. Sin skjønnlitterære debut gjorde han i 1996 med kriminalromanen "Gylne tider". Her møter leserne for første gang Svend Foyn, som av Bokklubben er blitt beskrevet som norsk krims herligste. I 1998 kom oppfølgeren "Kalde hender", en bok Mehlum fikk Rivertonprisen for.

Mehlums samfunnsengasjement er tydelig i kriminalromanene hans, og han bestemmer seg alltid for et spesifikt tema han vil skrive om før han går i gang med skriveprosessen. Han er en produktiv forfatter, og har en lang rekke utgivelser bak seg. I 1999 kom "Det annet kinn", i 2000 "En rettferdig dom" og i 2002 ga han ut "En nødvendig død". "Den siste dansen" ble utgitt i 2003, i 2005 kom "Din eneste venn" og i 2007 var det "For guds skyld" som ble utgitt.

I 2008 valgte Mehlum å bytte forlag til Publicom, og hans første bok på dette forlaget var "Det ingen vet" i 2008. Publicom satset tungt på tv - reklame i forbindelse med utgivelsen og Mehlum tredoblet sitt boksalg. I  2009 kom "Madrugada". Mehlum ble tildelt Vestfolds Litteraturpris i 2003.

I høst er Mehlum aktuell med kriminalromanen "Bake kake søte".

 I "Bake kake søte" forsvinner et lite barn sporløst midt på en folksom gate. Svend Foyn er tilstede da dette skjer og engasjerer seg i saken. Han finner etter hvert ut at foreldrene har flere ting å skjule.

Her kan du blant annet lese om hvordan Jan Mehlum har arbeidet frem sin nye roman, og hvilken opplevelse han ønsker at leserne skal sitte igjen med etter at boken er ferdiglest.


Du har kommet ut med ”Bake kake søte” denne høsten. Kan du fortelle litt om den boken? 

" Bake ake søte", som er nummer 11 i serien med advokat Svend Foyn som fortellerstemme, handler om alle foreldres store skrekk; et barn som forsvinner. Når noe sånt skjer – og det ikke kan være en ulykke – settes de store konspirasjonsteoriene i gang, særlig når foreldrene er rike og kjente. Det finnes skjeletter i alle skap. Og det at barnet er adoptert fra et afrikansk land kompliserer situasjonen ytterligere. 

Hvor lenge har du arbeidet med denne kriminalromanen, og hvordan fikk du ideen til den?

Denne romanen har jeg hatt som idé så lenge som i fem år, men i mellomtiden har jeg valgt å gjøre ferdig tre andre romaner.

"Bake kake søte" handler om barn som forsvinner. Hvordan har du gått frem for å sette deg inn i dette temaet og følelsene som ledsager dem som opplever noe slikt?

Som alltid leser jeg mye om selve temaet. Det er ikke mangel på stoff, også av mer vitenskapelig karakter. Men som i alle mine fortellinger finnes det en form for en rød tråd (eller noen røde tråder); verden ser annerledes ut når den betraktes nedenfra og oppover, skillet mellom oss (les: de hederlige) og dem (les: forbryterne) er langt på vei tilfeldig, imaginært og ofte dundrende urettferdig (som virkeligheten selv).

Dessuten; verden er aldri slik den ser ut til å være. En kinesisk boks er en dekkende metafor. Krimdramaet som form er for meg først og fremst en måte å si noe om dette på. Men en metode som må være både underholdende og spennende. Pedagogisk krim er dødfødt.


Svend Foyn har hovedrollen i også denne boken, hvordan har det vært å leve med denne karakteren over så mange år og er det noe i Foyns utvikling om har overrasket deg og som ikke var planlagt på forhånd?

Ikke noe av utviklingen – i den grad det er noen – er planlagt. Den blir til underveis. Dette gjelder i særlig grad for Wilhelm Mørk. Det eneste som er sikkert med denne mytiske karakteren er at han alltid har en egen agenda – som holdes skjult. Han er den gode, men uforutsigbare hjelper, en mann som har vært overalt, som kan alt, og som er uten vanlige hemninger. En morsom figur å skrive om.

Det er planlagt å filmatisere bøkene om Svend Foyn for radio og TV. Er dette noe som er nært forestående

Filmplanene går langsomt framover – over mitt hode.


Hvordan er en vanlig skrivedag for deg, og har du noen spesielle skriveritualer?

Ingen normale ritualer. I skriveperioder skriver jeg i to sekvenser; først et par timer på formiddagen, så gjør jeg noe helt annet, deretter jobber jeg om kvelden og natten. Og neste morgen begynner jeg med å stryke det meste av gårsdagens arbeid.

Hvilken opplevelse ønsker du at leserne skal sitte igjen med etter at "Bake kake søte" er ferdiglest?

At leseren har hatt en god leseopplevelse. At tilværelsen er grunnleggende urettferdig. At det bak en fryktelig forbrytelse kan skjule seg forståelige motiver. Men ingen er den de er. Alle er annerledes. Tro meg. R.W. Fassbinder.


Hva ville vært det beste spørsmålet en journalist kunne stilt deg som forfatter, og hva ville du i så fall svart?

(a) Hvorfor skriver du?
(b) Umulig å besvare


Hvilke forfattere regner du som dine favoritter, og hvem inspirerer deg mest?

Haruki Murakami, Paul Auster, Bob Dylan: Alle tre, hver på sin måte

Hvis du kun skulle lese tre bøker i høst, hvilke tre bøker ville du da velge deg?


"Min kamp 6", "Elskede Sputnik", "Det norske samfunn".

Tusen takk for at du tok deg tid til dette intervjuet, Jan Mehlum. 


"Bake kake søte", som altså er Mehlums nyeste roman, har fått gode anmeldelser i pressen. Jan Mehlum har i "Bake kake søte" skapt en intrikat, logisk utviklet kriminalhistorie, skriver Tønsberg Blad. "Appellerer til hjerte og hjerne, men også noe mer, mener Aftenposten og skriver at romanen er noe av det beste Mehlum har skrevet. "En krim å merke seg", skriver Dagbladet.


Vil du vite mer om forfatteren, kan du besøke hans hjemmeside her.Labels: , , , , , , ,